تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.